Động vật

Đây là trang để cho các bạn tìm hiểu thêm về động vật khắp thế giới. Khoảng trăm triệu năm qua, thế giới động vật biến đổi theo mọi thời đại cho đến hôm nay. Và ở trong trang web Cùng tìm hiểu này, chúng mình sẽ cùng nhau đi tham quan trong thế giới động vật vừa kỳ lạ và thú vị ở năm châu, tìm hiểu vì sao động vật sống như vậy, và họ tiến hóa và sinh sống như thế nào ở trong thế giới đầy loài người như thế này.